• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

TOM II 2018

AUTOMATYZACJA
PROCESÓW DYSKRETNYCH
Teoria i zastosowania


Tom II

Pod redakcją
Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek

Gliwice 2018


TOM I 2018/2

RECENZENCI
Artur Babiarz
Zbigniew Banaszak
Jerzy Bocewicz
Wojciech Bożejko
Jarosław Brodny
Krzysztof Daniec
Piotr Formanowicz
Krzysztof Fujarewicz
Adam Gałuszka
Joanna Józefowska
Tadeusz Kamisiński
Jerzy Klamka
Marek Kubale
Andrzej Materka
Zbigniew Matuszak
Wojciech Mitkowski
Krzysztof Motyl
Krzysztof Pieńkosz
Dariusz Rodzik
Tadeusz Sawik
Bożena Skołud
Czesław Smutnicki
Jarosław Śmieja
Andrzej Świerniak
Ryszard Tadeusiewicz
Eugeniusz Toczyłowski
Mieczysław Wodecki
Mirosław Zaborowski

REDAKCJA TECHNICZNA
Jolanta Krystek


Materiały wydrukowano na podstawie tekstów dostarczonych przez Autorów

Druk i wydanie:
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
tel. 32 237-18-48, fax 32 237-15-02
wydawnictwo_mark@polsl.pl
ISBN 978-83-7880-565-6
Copyright by Politechnika Śląska, Instytut Automatyki
Printed in Poland
Gliwice 2018
Spis treści


1.   Wprowadzenie 5
2. Babiarz A., Jaskot K. Szczurowski Ł. System detekcji mrugnięć oka 7
3. Bocewicz G., Nielsen I., Banaszak Z. Model deklaratywny problemu marszrutyzacji bezzałogowych pojazdów powietrznych i serwisujących je mobilnych stacji wymiany baterii 15
4. Burduk A., Matus S., Statsenko A., Kutia V. Implementacja inteligentnej metody sterowania wilgotnością gleby  29
5. Ciuba T. Zastosowanie pomiarów dyskretnych do wyznaczenia ciśnienia tętniczego krwi  39
6. Duraj S., Kubale M., Pikies T. Jak transportować produkty chemiczne, czyli przypadek wsadowego szeregowania zadań kompatybilnych  61
7. Formanowicz P. Złożoność obliczeniowa problemu poszukiwania podzbiorów tranzycji  59
8. Gutowska K., Formanowicz P. Algorytm przeszukiwania tabu dla problemu znajdowania podzbiorów kluczowych tranzycji w modelach systemów biologicznych opartych na sieciach Petriego  67
9. Ilewicz W., Bereska D. Testy materiałów na ekran strzelnicy multimedialnej w zakresie niskich energii kinetycznych pocisków  75
10. Kała S., Gajda K., Hudy D. Analiza proliferacji i apoptozy komórek po promieniowaniu UV  85
11. Klimek P. GEBLOCK ? kompleksowy system zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej 99
12. Kogut D., Śmieja J. Modelowanie produkcji białek w komórkach jako systemu masowej obsługi ze sterowaniem 111
13. Krawczyk H., Targowski A. Mądre podejmowanie decyzji w sytuacjach problematycznych poprawiające wybór rozwiązań 119
14. Kwiatkowski J. Projekt i wykonanie stanowiska badawczego sensora dalekiej podczerwieni 131
15. Ochab M., Puszyński K. Zastosowanie dyskretnych modeli wpływu fluktuacji cząsteczek regulatorowych na procesy komórkowe 139
16. Pacholczyk M. Przegląd i porównanie rozwiązań rozpoznawania mowy pod kątem rozpoznawania zbioru komend głosowych 147
17. Radom M., Formanowicz P. Symulacja stochastycznych sieci Petriego i jej zastosowanie w analizie systemów biologicznych 165
18. Recha P., Bereska D. Wspomaganie symulacji strzałów długodystansowych 175
19. Rzepecki J., Wrona S., Chrapońska A., Mazur K., Pawelczyk M. Kamera akustyczna jako uniwersalne narzędzie do pomiaru emisji akustycznej urządzeń 185
20. Sobel D., Jędrasiak K., Bereska D., Daniec K., Nawrat A. Multimedialny system detekcji trafień 193
21. Skrzypczyk K. Estymacja prędkości biegu za pomocą fuzji komplementarnej sygnałów z systemów nawigacji satelitarnej i krokomierza 203
22. Swierniak A., Krzeslak M., Borys D., Kimmel M. The role of interventions in cancer evolution - evolutionary games approach 213
23. Szawulak B., Formanowicz P. Dekompozycja sieci jako podstawa do porównywania sieci Petriego 215
24. Śmieja J., Gałuszka A. Rule-based PID control of blood glucose level 223
Grafika losowa

01.jpg