• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tematyka konferencji

  • Automatyzacja procesów dyskretnych
  • Zarządzanie i sterowanie produkcją
  • Optymalizacja dyskretna
  • Zastosowanie metodologii procesów dyskretnych ( w energetyce, biotechnologii, transporcie, robotyce, inżynierii produkcji i in. )
  • Analiza i synteza układów hybrydowych

Obszary działań, które możemy zdefiniować jako procesy dyskretne są bardzo rozległe i swoim zasięgiem obejmują różne dziedziny działalności człowieka. Z tego wynika znaczna różnorodność rozpatrywanych w referatach zagadnień i przykładów. Automatyzacja to nie tylko synteza systemów sterowania całkowicie automatycznego, lecz także projektowanie i wdrażanie systemów, w których decyzje podejmują ludzie. Problemy z tego zakresu nadal stanowią wyzwanie dla wielu badaczy, a prace nad nimi prowadzą do osiągnięcia zarówno nowych rezultatów naukowych jak i nowych, często zaskakujących, zastosowań w różnych dziedzinach. Stąd obok prac poświęconych klasycznym zastosowaniom w zarządzaniu i sterowaniu produkcją przedstawiane są w trakcie konferencji  rezultaty wykorzystania metodologii procesów dyskretnych w robotyce, sterowaniu procesami dyskretno-ciągłymi, bioinformatyce, biologii systemów, energetyce, projektowaniu systemów inteligentnych.

 

Grafika losowa

01.jpg