• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Terminy i zgłoszenie uczestnictwa

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia do Listy Uczestników wykorzystując formularz zgłoszeniowy - Zgłoszenie uczestnictwa
Na pełne teksty referatów oczekujemy do dnia
30.06.2024 
Ostateczny termin przesyłania artykułów: 31.07.2024 

Możliwe jest również ustalenie późniejszego terminu nadesłania referatu po indywidualnym kontakcie z Organizatorem.
Referaty prosimy wysyłać na adres:  jolanta.krystek@polsl.pl

Publikacje

 Artykuły mogą być zgłaszane w jednej z trzech ścieżek:

 • ścieżka 1 - referat oryginalny. Referaty zgłaszane według tej ścieżki podlegają recenzji.
 • ścieżka 2 - referat na podstawie pracy opublikowanej w czasopiśmie naukowym lub recenzowanych materiałach konferencyjnych. W tekście referatu należy umieścić cytowanie pracy (autorzy, tytuł, czasopismo, DOI). Referaty zgłaszane według tej ścieżki nie podlegają recenzji.
 • ścieżka 3 - obszerne streszczenie (do 4 stron). Referaty zgłaszane według tej ścieżki nie podlegają recenzji. Mile widziane prace studentów.

 

Artykuły przyjęte na konferencję zostaną wydrukowane w monografii (za rozdział w monografii przyznawane jest 20 pkt). Wskazane przez recenzentów referaty będą rekomendowane do wydania (w j. angielskim) w:

 • Archives of Control Sciences
 • Bulletin of the Polish Academy of Sciences
 • Management and Production Engineering Review
 

Zgodnie z tradycją umożliwiamy także uczestnictwo w Konferencji osobom zainteresowanym jej tematyką bez konieczności przedstawiania referatu (ścieżka 4).

Pliki z szablonami  dla dwóch najbardziej popularnych programów edytorsko-tekstowych (Word i LaTex) zostały przygotowane przez Organizatorów.

Wzór szablonu można pobrać ze strony internetowej konferencji - Pliki do pobrania.

W przypadku jakichkolwiek problemów albo niejasności prosimy o kontakt: jolanta.krystek@polsl.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1990 zł. 

W ramach kosztu, organizatorzy zapewniają:

 • zakwaterowanie,
 • pełne wyżywienie,
 • udział w sesjach naukowych, warsztatach, przerwach kawowych,
 • udział w imprezach towarzyszących konferencji,
 • wycieczkę krajoznawczą,
 • materiały i gadżety konferencyjne,
 • obsługę techniczną

Koszt osoby towarzyszącej wynosi 990 zł ( zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących konferencji oraz wycieczce) Prosimy o dokonanie wpłaty do dnia 10 lipca 2024 (dla opcji zgłoszenia 2,3,4).
Pozostali Uczestnicy mogą poczekać z wpłatą na otrzymanie recenzji.

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, O. Gliwicko-Opolski
ul Akademicka 10,
44-100 Gliwice
NIP: 526-17-23-697

  Nr konta: PKO BP  92 1020 2401 0000 0902 0038 3554
z dopiskiem

 XXIII KKAPD oraz Imię i Nazwisko uczestnika


Adres organizatora:
Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
tel: (0-32) 237-15-39, 237-21-66
fax. (0-32) 237-21-27
e-mail: jolanta.krystek@polsl.pl

https://kkapd.pl

Grafika losowa

29.jpg