• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

TOM II 2022

AUTOMATYZACJA
PROCESÓW DYSKRETNYCH
Teoria i zastosowania


Tom II

Pod redakcją
Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek

Gliwice 2022


TOM II 2022/2

RECENZENCI
Zbigniew Banaszak
Grzegorz Bocewicz
Wojciech Bożejko
Piotr Formanowicz
Krzysztof Fujarewicz
Adam Gałuszka
Andrzej Jardzioch
Ryszard Leniowski
Piotr Łebkowski
Dariusz Mrozek
Krzysztof Puszyński
Bożena Skołud
Jarosław Śmieja
Jerzy Świder
Ryszard Tadeusiewicz
Mieczysław Wodecki
REDAKCJA TECHNICZNA
Jolanta Krystek


Materiały wydrukowano na podstawie tekstów dostarczonych przez Autorów

Druk i wydanie:
Zakłady Graficzne Politechniki Śląskiej

ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
tel. 32 237-18-48, fax 32 237-15-02
wydawnictwo_mark@polsl.pl

ISBN 978-83-7880-854-1

Copyright by Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Printed in Poland
Gliwice 2022
Spis treści


1.   Wprowadzenie 5
2. Bal A., Palus H. Korekcja winietowania obrazów cyfrowych z wykorzystaniem modelu SNILP 7
3. Bieda R., Jaskot K., Jaworski M. Wstęp do trójwymiarowej ilościowej analizy naczyń siatkówki 19
4. Ciesielska S., Ślęzak-Prochazka I., Bil P., Rzeszowska-Wolny J. Mikro RNA w regulacji stanu redoks w komórkach nowotworowych  29
5. Formanowicz P. O złożoności obliczeń kwantowych  31
6. Frąckiewicz M., Palus H., Szolc G. Poprawiony wskaźnik SPSIM do oceny jakości obrazów  41
7. Gutowska K., Formanowicz P. Wybrane podejścia do analizy modeli złożonych systemów biologicznych opartych o klasyczne sieci Petriego  53
8. Ilewicz W., Bereska D. Wybór optymalnego punktu czasowego rekalibracji czujnika termowizyjnego  61
9. Kogut D., Śmieja J., Kocikowska O., Lalik A. Matematyczny model translacji oparty na maszynach stanowych  65
10. Ługowska M., Pacholczyk M. PDBrt: baza danych kompleksów biomolekularnych z wyznaczonym czasem rezydencji lek-cel molekularny  73
11. Palus H., Frąckiewicz M., Mandrella A. Szybka kwantyzacja barwy poprzez klasteryzację metodą k-średnich na wybranych próbkach obrazu 81
12. Radom M., Formanowicz P. Algorytmiczne aspekty rozszerzonych czasowych sieci Petriego 91
13. Skrzypczyk K. Adaptacyjne sterowanie ruchem semiautonomicznego wózka inwalidzkiego w obecności pieszych 103
14. Twardawa M., Formanowicz P. Wieloagentowa symulacja polaryzacji makrofagów towarzyszących nowotworom 113
15. Wawrzyniak P., Formanowicz P. Problemy realizowalności grafów i ich zastosowania w identyfikacji struktury związków chemicznych 123
16. Wyciślok A., Śmieja J. Wysiłek fizyczny i szumy pomiarowe w układzie sztucznej trzustki - analiza rozwiązań 131
Grafika losowa

01.jpg