• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
XXI KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYZACJI PROCESÓW DYSKRETNYCH
ZAKOPANE,   26-29 września 2018


TOM I 2018

AUTOMATYZACJA
PROCESÓW DYSKRETNYCH
Teoria i zastosowania


Tom I

Pod redakcją
Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek

Gliwice 2018


TOM I 2018/2

RECENZENCI
Artur Babiarz
Zbigniew Banaszak
Jerzy Bocewicz
Wojciech Bożejko
Jarosław Brodny
Krzysztof Daniec
Piotr Formanowicz
Krzysztof Fujarewicz
Adam Gałuszka
Joanna Józefowska
Tadeusz Kamisiński
Jerzy Klamka
Marek Kubale
Andrzej Materka
Zbigniew Matuszak
Wojciech Mitkowski
Krzysztof Motyl
Krzysztof Pieńkosz
Dariusz Rodzik
Tadeusz Sawik
Bożena Skołud
Czesław Smutnicki
Jarosław Śmieja
Andrzej Świerniak
Ryszard Tadeusiewicz
Eugeniusz Toczyłowski
Mieczysław Wodecki
Mirosław Zaborowski

REDAKCJA TECHNICZNA
Jolanta Krystek


Materiały wydrukowano na podstawie tekstów dostarczonych przez Autorów

Druk i wydanie:
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
tel. 32 237-18-48, fax 32 237-15-02
wydawnictwo_mark@polsl.pl
ISBN 978-83-7880-565-6
Copyright by Politechnika Śląska, Instytut Automatyki
Printed in Poland
Gliwice 2018
Spis treści


1.   Wprowadzenie 5
2. Babiarz A., Jaskot K. Dyskretne modele ułamkowego rzędu ?możliwości zastosowania w robotyce 7
3. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M. Własności eliminacyjne dla pewnego probabilistycznego problemu szeregowania zadań 15
4. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M. Bloki dla dwumaszynowego sumokosztowego problemu przepływowego  25
5. Bożejko W., Wodecki M., Nadybski P. Problem replikacji danych z ograniczoną przepustowością kanałów  33
6. Brodny J., Tutak M., Krystek J. Wykorzystanie parametrów diagnostycznych maszyn do analizy efektywności ich stosowania  43
7. Davidrajuh R., Skołud B. Implementing Colored Petri Nets with GPenSIM  53
8. Furmańczyk H., Koliński A. Wydajny algorytm dla r-sprawiedliwego kolorowania grafów  61
9. Gałuszka A. Plan równoległy odporny jako rozwiązanie zadania programowania liniowego  69
10. Gnatowski A. Równoległy algorytm dokładny dla problemu przydziału w wielomaszynowym gnieździe produkcyjnym  77
11. Grymin R., Bożejko W., Pempera J., Wodecki M. Algorytm rozwiązywania dyskretno-ciągłego problemu inspekcji 87
12. Hojda M. Algorytm alokacji zadań w systemach wielorobotowych z jednakowymi realizatorami 95
13. Kaczorek T. Stability of interval positive standard and fractional discrete-time linear 103
14. Kasprzyk J., Musielak S. System monitorowania i diagnostyki w procesie cięcia tektury 115
15. Krystek J., Bysko S. Sekwencjonowanie karoserii w czasie rzeczywistym w lakierni ? studium przypadku 123
16. Magiera M. Monolityczna metoda harmonogramowania przepływów wielowariantowych produktów przez linie produkcyjne bez buforów międzyoperacyjnych 135
17. Makuchowski M. Dynamiczny algorytm wstawień oraz dynamiczny algorytm popraw dla euklidesowego problemu komiwojażera 143
18. Mika M., Belter B., Węglarz J. Problem szeregowania zadań transmisji danych według kryterium energetycznego 151
19. Pempera J., Smutnicki C. Harmonogramowanie cykliczne w przepływowym systemie produkcyjnym z ograniczeniem bez czekania 159
20. Piasecki B., Józefczyk J. Algorytm ewolucyjny dla łącznego problemu szeregowania zadań i rozmieszczenia realizatorów 169
21. Primke T. Using Prolog for scheduling tasks in project?s stages 179
22. Rafajłowicz W., Skubalska-Rafajłowicz E. Zanurzenie metrycznego problemu komiwojażera w przestrzeniach euklidesowych 189
23. Rozmus M., Krystek J., Ilewicz W. Zasada Pareto oraz analiza 5WHY w planowaniu prewencji utrzymania ruchu 197
24. Różycki R., Waligóra G. Jak poprawić efektywność poszukiwania najkrótszego uszeregowania zadań wykonywanych w warunkach ograniczonej energii 207
25. Rudy J., Pempera J., Smutnicki C. Równoległy algorytm TSAB dla problemu gniazdowego 209
26. Tutak M., Brodny J. Prognozowanie rozkładu stężenia metanu w wyboiskach górniczych z wykorzystaniem badań modelowych oraz pomiarów w warunkach in situ 219
27. Zaborowski M. Metamodel samosterujących procesów przedsiębiorstwa 229
28. Zwolińska B. Kształtowanie stabilności dyskretnych systemów wytwórczych 237
Grafika losowa

07.jpg