• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Spis treści
Program konferencji
Ramowy harmonogram konferencji
CZWARTEK, 22 września 2022
PIĄTEK, 23 września 2022
SOBOTA, 24 września 2022
Wszystkie strony
SOBOTA, 24 września 2022
program szczegółowy
sala A
900 - 1100 Obrady
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jarosław Śmieja
900 - 930 Formanowicz P.: O złożoności obliczeń kwantowych
930 - 1000 Gdowska K., Kapłan R., Łebkowski P., Książek R.: The newsvendor problem for minimizing wastage in vaccine supply chains
1000 - 1030 Gdowska K., Kapłan R., Łebkowski P., Książek R.: Vaccination Schedule under Conditions of Limited Vaccine Production Rate
1030 - 1100 Fujarewicz K.: Zindywidualizowane i spersonalizowane modelowanie procesów
1100 - 1130 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
1230 - 1330 obiad


Grafika losowa

01.jpg