• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Spis treści
Program konferencji
Ramowy harmonogram konferencji
CZWARTEK, 22 września 2022
PIĄTEK, 23 września 2022
SOBOTA, 24 września 2022
Wszystkie strony
CZWARTEK, 22 września 2022
program szczegółowy
845 - 855 OTWARCIE KONFERENCJI
dr hab. inż Adam Gałuszka, prof. Politechniki Śląskiej
900 - 945 SESJA PLENARNA - przewodniczący: dr hab. inż Adam Gałuszka, prof. PŚ
Wystąpienie: Krzysztof Jurczyk (FlexSim InterMarium):
Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim ‒ przegląd realizowanych projektów komercyjnych i analiza korzyści z nich wynikających
sala A sala B
950 - 1110 Obrady
Przewodniczący: Grzegorz Bocewicz
Obrady
Przewodniczący: Marek Kubale
950 - 1010 Bożejko W., Pempera J., Smutnicki Cz., Uchroński M., Wodecki M.:
Dokładny algorytm sterowany metaheurystyką kwantowego wyżarzania rozwiązywania jednomaszynowego problemu szeregowania zadań
Skrzypczyk K.:
Adaptacyjne sterowanie ruchem semiautonomicznego wózka inwalidzkiego w obecności pieszych
1010 - 1030 Bożejko W., Rajba P., Wodecki M.:
Analiza dostosowywania tabu search dla problemu szeregowania na jednej maszynie w warunkach niepewności
Gałuszka A., Probierz E.:
Planowanie typu STRIPS z niepewnością jako zadanie programowania liniowego mieszanego
1030 - 1050 Smutnicki Cz., Rudy J., Idzikowski R., Bożejko W.:
Podejście dualne dla problemu minimalizacji ważonej sumy spóźnień z wykorzystaniem metaheurystyk
Wawrzyniak P., Formanowicz P.
Problemy realizowalności grafów i ich zastosowania w identyfikacji struktury związków chemicznych
1050 - 1110 Dorota D.:
Szeregowanie online zadań wieloprocesorowych
Twardawa M., Formanowicz P.:
Wieloagentowa symulacja polaryzacji makrofagów towarzyszących nowotworom
1110 - 1130 przerwa na kawę
1130 - 1310 Obrady
Przewodniczący: Wojciech Bożejko
Obrady
Przewodniczący: Czesław Smutnicki
1130 - 1150 Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z.:
Komputerowo wspomagane wariantowanie zrobotyzowanych systemów montażowych
Gutowska K., Formanowicz P.:
Wybrane podejścia do analizy modeli złożonych systemów biologicznych opartych o klasyczne sieci Petriego
1150 - 1210 Krenczyk D., Skołud B.:
Sekwencjonowanie produktów w mieszanych liniach montażowych z zastosowaniem algorytmów heurystycznych
Radom M., Formanowicz P.:
Algorytmiczne aspekty rozszerzonych czasowych sieci Petriego
1210 - 1230 Babiarz A.:
Strojenie regulatora PID metodą PSO dla robota typu capsubot
Wyciślok A., Śmieja J.:
Wysiłek fizyczny i szumy pomiarowe w układzie sztucznej trzustki ‒ analiza rozwiązań
1230 - 1250 Pieńkosz K.:
Problem wyznaczania minimalnego zbioru ścieżek połączeń
Kogut D., Śmieja J., Kocikowska O., Lalik A.:
Matematyczny model translacji oparty na maszynach stanowych
1250 - 1310 Zaborowski M.:
Zarys metamodelu sterowania procesami w przedsiębiorstwach przemysłowych
Bieda R., Jaskot K., Jaworski M.:
Wstęp do trójwymiarowej ilościowej analizy naczyń siatkówki
1330 - 1430 obiad
1500 - 1545 SESJA PLENARNA - przewodniczący: dr hab. inż. Artur Babiarz, prof. PŚ
Warsztaty: Probierz E., Grzejszczak T., Bartosiak N., Wojnar M.
Co siedzi w głowie robota – gadające głowy i świat robotyki społecznej
1550 - 1640 Obrady
Przewodniczący: Mieczysław Wodecki
Warsztaty
1550 - 1610 Kasprzyk K.:
Predykcja zapotrzebowania na sprężone powietrze w zależności od typu prowadzonej produkcji przy wykorzystaniu sieci neuronowych
Warsztaty interaktywne:

Probierz E., Grzejszczak T., Skowroński K., Bartosiak N., Wojnar M.


Co siedzi w głowie robota – gadające głowy i świat robotyki społecznej
1610 - 1630 Ławrynowicz M., Józefczyk J:
Analiza warunków rozwiązywalności problemów szeregowania zadań z nieustalonymi terminami gotowości
1630 - 1650 Flak P., Czyba R.:
System detekcji oraz przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym przy użyciu technik walki radioelektronicznej
1650 - 1710 Szczepański M.:
Wprowadzenie do problemu detekcji źródeł niskiej emisji na terenach wiejskich z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych
1900 uroczysta kolacja


Grafika losowa

01.jpg