• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Terminy i zgłoszenie uczestnictwa

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia do Listy Uczestników wykorzystując formularz zgłoszeniowy - Zgłoszenie uczestnictwa
Na pełne teksty referatów oczekujemy do dnia
10.06.2022 
Na prośby uczestników przedłużamy termin przesyłania referatów do dnia 
27.06.2022

Możliwe jest również ustalenie późniejszego terminu nadesłania referatu po indywidualnym kontakcie z Organizatorem.
Referaty prosimy wysyłać na adres:  jolanta.krystek@polsl.pl

Publikacje

 Artykuły mogą być zgłaszane w jednej z trzech ścieżek:

 • ścieżka 1 - referat oryginalny. Referaty zgłaszane według tej ścieżki podlegają recenzji.
 • ścieżka 2 - referat na podstawie pracy opublikowanej w czasopiśmie naukowym lub recenzowanych materiałach konferencyjnych. W tekście referatu należy umieścić cytowanie pracy (autorzy, tytuł, czasopismo, DOI). Referaty zgłaszane według tej ścieżki nie podlegają recenzji.
 • ścieżka 3 - obszerne streszczenie (do 4 stron). Referaty zgłaszane według tej ścieżki nie podlegają recenzji. Mile widziane prace studentów.

 

Artykuły przyjęte na konferencję zostaną wydrukowane w monografii (za rozdział w monografii przyznawane jest 20 pkt). Wskazane przez recenzentów referaty będą rekomendowane do wydania (w j. angielskim) w:

 • Archives of Control Sciences
 • Bulletin of the Polish Academy of Sciences
 • Management and Production Engineering Review
 

Zgodnie z tradycją umożliwiamy także uczestnictwo w Konferencji osobom zainteresowanym jej tematyką bez konieczności przedstawiania referatu (ścieżka 4).

Pliki z szablonami  dla dwóch najbardziej popularnych programów edytorsko-tekstowych (Word i LaTex) zostały przygotowane przez Organizatorów.

Wzór szablonu można pobrać ze strony internetowej konferencji - Pliki do pobrania.

W przypadku jakichkolwiek problemów albo niejasności prosimy o kontakt: jolanta.krystek@polsl.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1690 zł. 

W ramach kosztu, organizatorzy zapewniają:

 • zakwaterowanie,
 • pełne wyżywienie,
 • udział w sesjach naukowych, warsztatach, przerwach kawowych,
 • udział w imprezach towarzyszących konferencji,
 • wycieczkę krajoznawczą,
 • materiały i gadżety konferencyjne,
 • obsługę techniczną

Koszt osoby towarzyszącej wynosi 800 zł ( zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących konferencji oraz wycieczce) Prosimy o dokonanie wpłaty do dnia 10 lipca 2022 (dla opcji zgłoszenia 2,3,4).
Pozostali Uczestnicy mogą poczekać z wpłatą na otrzymanie recenzji.

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, O. Gliwicko-Opolski
ul Akademicka 10,
44-100 Gliwice
NIP: 526-17-23-697

  Nr konta: PKO BP  92 1020 2401 0000 0902 0038 3554
z dopiskiem

 XXII KKAPD oraz Imię i Nazwisko uczestnika


Adres organizatora:
Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
tel: (0-32) 237-15-39, 237-21-66
fax. (0-32) 237-21-27
e-mail: jolanta.krystek@polsl.pl

http://kkapd.pl

Grafika losowa

01.jpg