• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Spis treści
Program konferencji
Ramowy harmonogram konferencji
CZWARTEK, 22 września 2022
PIĄTEK, 23 września 2022
SOBOTA, 24 września 2022
Wszystkie strony
XXII KRAJOWA KONFERENCJA
AUTOMATYZACJI PROCESÓW
DYSKRETNYCHKOMITET ORGANIZACYJNY


Adam Gałuszka - przewodniczący

Jolanta Krystek

Anna Lalik

Aleksandra Szczerbik

 
XXII 
KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYZACJI PROCESÓW
DYSKRETNYCH
 
organizowana przez


Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechniki Śląskiej w Gliwicach,


Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej,
o. Gliwicko-Opolski

 
pod patronatem
 
Komitetu Automatyki i Robotyki
PAN

 
PROGRAM
KONFERENCJI

  21- 24 września 2022 roku

ZAKOPANE

  
Adres organizatorów:

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechniki Śląskiej

ul. Akademicka 16, 44-101 GLIWICE
tel. (32) 2371539, 2372166,
fax (32) 2372127

e-mail: kkapd@kkapd.pl

http://kkapd.pl

 
Adres konferencji:

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "Kolejarz"
ul. Kościuszki 23
34-500 ZAKOPANE
tel. (0-18) 201 54 68
fax (0-18) 206 38 81


 
 
 RAMOWY HARMONOGRAM XXII KONFERENCJI KKAPD
( 21-24 września 2022 )ŚRODA, 21 września 2022
1500 rejestracja uczestników
1600 - 1800 kolacja
1900 obrady Komitetu Naukowego - sala 112
CZWARTEK, 22 września 2022
800 - 840 śniadanie
845 - 855 otwarcie konferencji - sala A
900 - 945 sesja plenarna - sala A
950 - 1110 obrady - sala A / sala B
1110 - 1130 przerwa na kawę
1130 - 1310 obrady - sala A / sala B
1330 - 1430 obiad
1500 - 1545 sesja plenarna - sala A
1550 - 1650 obrady - sala A / warsztaty interaktywne - sala B
1900 uroczysta kolacja
PIĄTEK, 23 września 2022
800 - 840 śniadanie
900 - 1020 obrady - sala A / sala B
1020 - 1040 przerwa na kawę
1040 - 1200 obrady - sala A
1230 - 1330 obiad
1400 - 1830 wycieczka turystyczno-krajoznawcza
1830 biesiada regionalna ( Karczma "Biały Potok", droga do Białego 7 )
SOBOTA, 24 września 2022
800 - 845 śniadanie
900 - 1100 obrady - sala A
1100 - 1130 zakończenie konferencji
1230 - 1330 obiad

CZWARTEK, 22 września 2022
program szczegółowy
845 - 855 OTWARCIE KONFERENCJI
dr hab. inż Adam Gałuszka, prof. Politechniki Śląskiej
900 - 945 SESJA PLENARNA - przewodniczący: dr hab. inż Adam Gałuszka, prof. PŚ
Wystąpienie: Krzysztof Jurczyk (FlexSim InterMarium):
Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim ‒ przegląd realizowanych projektów komercyjnych i analiza korzyści z nich wynikających
sala A sala B
950 - 1110 Obrady
Przewodniczący: Grzegorz Bocewicz
Obrady
Przewodniczący: Marek Kubale
950 - 1010 Bożejko W., Pempera J., Smutnicki Cz., Uchroński M., Wodecki M.:
Dokładny algorytm sterowany metaheurystyką kwantowego wyżarzania rozwiązywania jednomaszynowego problemu szeregowania zadań
Skrzypczyk K.:
Adaptacyjne sterowanie ruchem semiautonomicznego wózka inwalidzkiego w obecności pieszych
1010 - 1030 Bożejko W., Rajba P., Wodecki M.:
Analiza dostosowywania tabu search dla problemu szeregowania na jednej maszynie w warunkach niepewności
Gałuszka A., Probierz E.:
Planowanie typu STRIPS z niepewnością jako zadanie programowania liniowego mieszanego
1030 - 1050 Smutnicki Cz., Rudy J., Idzikowski R., Bożejko W.:
Podejście dualne dla problemu minimalizacji ważonej sumy spóźnień z wykorzystaniem metaheurystyk
Wawrzyniak P., Formanowicz P.
Problemy realizowalności grafów i ich zastosowania w identyfikacji struktury związków chemicznych
1050 - 1110 Dorota D.:
Szeregowanie online zadań wieloprocesorowych
Twardawa M., Formanowicz P.:
Wieloagentowa symulacja polaryzacji makrofagów towarzyszących nowotworom
1110 - 1130 przerwa na kawę
1130 - 1310 Obrady
Przewodniczący: Wojciech Bożejko
Obrady
Przewodniczący: Czesław Smutnicki
1130 - 1150 Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z.:
Komputerowo wspomagane wariantowanie zrobotyzowanych systemów montażowych
Gutowska K., Formanowicz P.:
Wybrane podejścia do analizy modeli złożonych systemów biologicznych opartych o klasyczne sieci Petriego
1150 - 1210 Krenczyk D., Skołud B.:
Sekwencjonowanie produktów w mieszanych liniach montażowych z zastosowaniem algorytmów heurystycznych
Radom M., Formanowicz P.:
Algorytmiczne aspekty rozszerzonych czasowych sieci Petriego
1210 - 1230 Babiarz A.:
Strojenie regulatora PID metodą PSO dla robota typu capsubot
Wyciślok A., Śmieja J.:
Wysiłek fizyczny i szumy pomiarowe w układzie sztucznej trzustki ‒ analiza rozwiązań
1230 - 1250 Pieńkosz K.:
Problem wyznaczania minimalnego zbioru ścieżek połączeń
Kogut D., Śmieja J., Kocikowska O., Lalik A.:
Matematyczny model translacji oparty na maszynach stanowych
1250 - 1310 Zaborowski M.:
Zarys metamodelu sterowania procesami w przedsiębiorstwach przemysłowych
Bieda R., Jaskot K., Jaworski M.:
Wstęp do trójwymiarowej ilościowej analizy naczyń siatkówki
1330 - 1430 obiad
1500 - 1545 SESJA PLENARNA - przewodniczący: dr hab. inż. Artur Babiarz, prof. PŚ
Warsztaty: Probierz E., Grzejszczak T., Bartosiak N., Wojnar M.
Co siedzi w głowie robota – gadające głowy i świat robotyki społecznej
1550 - 1640 Obrady
Przewodniczący: Mieczysław Wodecki
Warsztaty
1550 - 1610 Kasprzyk K.:
Predykcja zapotrzebowania na sprężone powietrze w zależności od typu prowadzonej produkcji przy wykorzystaniu sieci neuronowych
Warsztaty interaktywne:

Probierz E., Grzejszczak T., Skowroński K., Bartosiak N., Wojnar M.


Co siedzi w głowie robota – gadające głowy i świat robotyki społecznej
1610 - 1630 Ławrynowicz M., Józefczyk J:
Analiza warunków rozwiązywalności problemów szeregowania zadań z nieustalonymi terminami gotowości
1630 - 1650 Flak P., Czyba R.:
System detekcji oraz przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym przy użyciu technik walki radioelektronicznej
1650 - 1710 Szczepański M.:
Wprowadzenie do problemu detekcji źródeł niskiej emisji na terenach wiejskich z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych
1900 uroczysta kolacja

PIĄTEK, 23 września 2022
program szczegółowy
sala A sala B
900 - 1045 Obrady
Przewodniczący: Krzysztof Pieńkosz
Obrady
Przewodniczący: Krzysztof Fujarewicz
900 - 920 Olczyk A., Gałuszka A.:
Wpływ modeli grafowych na czas wyszukiwania połączeń w sieci komunikacji miejskiej
Ługowska M., Pacholczyk M.:
PDBrt: baza danych kompleksów biomolekularnych z wyznaczonym czasem rezydencji lek-cel molekularny
920 - 940 Glodek Ł, Bysko Sz., Nocoń W.:
Nowe technologie symulacji odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0
Gdowska K., Kapłan R., Łebkowski P., Książek R.:
Planning non-pharmaceutical activities as part of a pandemic strategy
940 - 1000 Probierz E., Bartosiak N., Wojnar M., Skowroński K., Gałuszka A., Grzejszczak T.:
Zastosowanie metod Tiny-Ml do rozpozna-wania twarzy w robotyce społecznej z wykorzystaniem robotów OhBot
Gdowska K., Kapłan R., Łebkowski P., Książek R.:
DEA-based methodology for assessing the efficacy of national strategies against COVID-19
1000 - 1020 Grzejszczak T., Bartosiak N., Wojnar M., Skowroński K., Probierz E.:
Regulacja pozycji robota społecznego w sprzężeniu zwrotnym z systemem wizyjnym
Krawczyk H, Orzechowski P.: Inteligentne zarządzanie usługami chmurowymi
1020 - 1040 przerwa na kawę
sala A
1040 - 1200 Obrady
Przewodniczący: Marek Szczepański
1040 - 1100 Bal A., Palus H.: Korekcja winietowania obrazów cyfrowych z wykorzystaniem modelu SNILP
1100 - 1120 Frąckiewicz M., Palus H., Szolc G.: Poprawiony wskaźnik SPSIM do oceny jakości obrazów
1120 - 1140 Ilewicz W., Bereska D.: Wybór optymalnego punktu czasowego rekalibracji czujnika termowizyjnego
1140 - 1200 Palus H., Frąckiewicz M., Mandrella A.: Szybka kwantyzacja barwy poprzez klasteryzację metodą k-średnich na wybranych próbkach obrazu
1230 - 1330 obiad
1400 - 1830 wycieczka turystyczno-krajoznawcza
1830 biesiada regionalna (Karczma „Biały Potok”, Droga do Białego 7)

SOBOTA, 24 września 2022
program szczegółowy
sala A
900 - 1100 Obrady
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jarosław Śmieja
900 - 930 Formanowicz P.: O złożoności obliczeń kwantowych
930 - 1000 Gdowska K., Kapłan R., Łebkowski P., Książek R.: The newsvendor problem for minimizing wastage in vaccine supply chains
1000 - 1030 Gdowska K., Kapłan R., Łebkowski P., Książek R.: Vaccination Schedule under Conditions of Limited Vaccine Production Rate
1030 - 1100 Fujarewicz K.: Zindywidualizowane i spersonalizowane modelowanie procesów
1100 - 1130 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
1230 - 1330 obiad

Grafika losowa

07.jpg