• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
XXII Jubileuszowa KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYZACJI PROCESÓW DYSKRETNYCH
ZAKOPANE,   21-24 września 2022


TOM I 2022

AUTOMATYZACJA
PROCESÓW DYSKRETNYCH
Teoria i zastosowania


Tom I

Pod redakcją
Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek

Gliwice 2022


TOM I 2022/2

RECENZENCI
Zbigniew Banaszak
Grzegorz Bocewicz
Wojciech Bożejko
Piotr Formanowicz
Krzysztof Fujarewicz
Adam Gałuszka
Andrzej Jardzioch
Ryszard Leniowski
Piotr Łebkowski
Dariusz Mrozek
Krzysztof Puszyński
Bożena Skołud
Jarosław Śmieja
Jerzy Świder
Ryszard Tadeusiewicz
Mieczysław Wodecki
REDAKCJA TECHNICZNA
Jolanta Krystek


Materiały wydrukowano na podstawie tekstów dostarczonych przez Autorów

Druk i wydanie:
Zakłady Graficzne Politechniki Śląskiej

ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
tel. 32 237-18-48, fax 32 237-15-02
wydawnictwo_mark@polsl.pl

ISBN 978-83-7880-854-1

Copyright by Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Printed in Poland
Gliwice 2022
Spis treści


1.   Wprowadzenie 5
2. Babiarz A. Strojenie regulatora PID metodą PSO dla robota typu capsubot 7
3. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z. Komputerowo wspomagane wariantowanie zrobotyzowanych systemów montażowych 15
4.  Bożejko W., Pempera J., Smutnicki Cz., Uchroński M., Wodecki M. Dokładny algorytm sterowany metaheurystyką kwantowego wyżarzania rozwiązywania jednomaszynowego problemu szeregowania zadań  31
5.  Bożejko W., Rajba P., Wodecki M. Analiza dostosowywania tabu search dla problemu szeregowania na jednej maszynie w warunkach niepewności  39
6.  Dorota D. Szeregowanie online zadań wieloprocesorowych  47
7.  Flak P., Czyba R. System detekcji oraz przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym przy użyciu technik walki radioelektronicznej  59
8.  GałuszkaA., Probierz E. Planowanie typu STRIPS z niepewnością jako zadanie programowania liniowego mieszanego  63
9.  Glodek Ł, Bysko Sz., Nocoń W.: Nowe technologie symulacji odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0  69
10.  Grzejszczak T., Bartosiak N., Wojnar M., Skowroński K., Probierz E. Regulacja pozycji robota społecznego w sprzężeniu zwrotnym z systemem wizyjnym  79
11. Jagodziński M., Krystek J. Wybrane aspekty metody DDMRP w zintegrowanym systemie informatycznym IFS APPLICATIONS 87
12. Kasprzyk K. Predykcja zapotrzebowania na sprężone powietrze w zależności od typu prowadzonej produkcji przy wykorzystaniu sieci neuronowych 97
13. Krawczyk H, Orzechowski P. Inteligentne zarządzanie usługami chmurowymi 103
14. Krenczyk D., Skołud B. Sekwencjonowanie produktów w mieszanych liniach montażowych z zastosowaniem algorytmów heurystycznych 119
15. Ławrynowicz M., Józefczyk J. Analiza warunków rozwiązywalności problemów szeregowania zadań z nieustalonymi terminami gotowości 129
16. Olczyk A., Gałuszka A. Wpływ modeli grafowych na czas wyszukiwania połączeń w sieci komunikacji miejskiej 137
17. Pieńkosz K. Problem wyznaczania minimalnego zbioru ścieżek połączeń 143
18. Probierz E., Bartosiak N., Wojnar M., Skowroński K., Gałuszka A., Grzejszczak T. Zastosowanie metod Tiny-Ml do rozpoznawania twarzy w robotyce społecznej z wykorzystaniem robotów OhBot 151
19. Probierz E., Grzejszczak T., Gałuszka A., Bartosiak N., Wojnar M. Co siedzi w głowie robota – gadające głowy i świat robotyki społecznej 163
20. Smutnicki Cz., Rudy J., Idzikowski R., Bożejko W. Podejście dualne dla problemu minimalizacji ważonej sumy spóźnień z wykorzystaniem metaheurystyk 171
21. Szczepański M. Wprowadzenie do problemu detekcji źródeł niskiej emisji na terenach wiejskich z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych 183
22. Zaborowski M. Zarys metamodelu sterowania procesami w przedsiębiorstwach przemysłowych 191
Grafika losowa

29.jpg