• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zgłoszenie uczestnika XXII KKAPD 2022

XXII KRAJOWA KONFERANCJA AUTOMATYZACJI PROCESÓW DYSKRETNYCH
Zakopane, 21-24 września 2022DANE UCZESTNIKA
imię:   
nazwisko:   
stopień naukowy:   
promotor: 
pole obowiązkowe dla doktorantów
 
telefon:   
e-mail:   
DANE INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ
nazwa instytucji:   
ulica/nr domu:   
kod pocztowy:   
miasto:   
telefon:   
NIP:   
ŚCIEŻKA UCZESTNICTWA
ścieżka 1:   Referat oryginalny. Referaty zgłaszane według tej ścieżki podlegają recenzji.
ścieżka 2:   Referat na podstawie pracy opublikowanej w czasopiśmie naukowym lub recenzowanych materiałach konferencyjnych. W tekście referatu należy umieścić cytowanie pracy (autorzy, tytuł, czasopismo, DOI). Referaty zgłaszane według tej ścieżki nie podlegają recenzji.
ścieżka 3:   Obszerne streszczenie (do 4 stron). Referaty zgłaszane według tej ścieżki nie podlegają recenzji. Mile widziane prace studentów.
tytuł referatu   
ścieżka 4:   Uczestnictwo w Konferencji osobom zainteresowanym jej tematyką bez konieczności przedstawiania referatu.
Proszę o przesłanie korespondencji na adres domowy:

ulica/nr domu:   
kod pocztowy:   
miasto:   
UWAGI
uwagi:   

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Politechnikę Śląską w celu rejestracji uczestnictwa w XXII KKAPD 2022, komunikowania się z uczestnikami w celach organizacyjnych
oraz udokumentowania przebiegu wydarzenia.

Przyciskiem "dalej" dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby XXII KKAPD 2022Grafika losowa

07.jpg