• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Tematyka konferencji

 • Metody analizy procesów dyskretnych
 • Zarządzanie i sterowanie produkcją
 • Optymalizacja dyskretna
 • Zastosowania metodologii procesów dyskretnych ( w energetyce, biotechnologii, 
  robotyce,
  bioinformatyce, ekonomii, inżynierii produkcji i innych)
 • Analiza i synteza układów hybrydowych

Obszary działań, które możemy zdefiniować jako procesy dyskretne są bardzo rozległe i swoim zasięgiem obejmują różne dziedziny działalności człowieka. Z tego wynika znaczna różnorodność rozpatrywanych w referatach zagadnień i przykładów. Automatyzacja to nie tylko synteza systemów sterowania całkowicie automatycznego, lecz także projektowanie i wdrażanie systemów, w których decyzje podejmują ludzie. Problemy z tego zakresu nadal stanowią wyzwanie dla wielu badaczy, a prace nad nimi prowadzą do osiągnięcia zarówno nowych rezultatów naukowych jak i nowych, często zaskakujących, zastosowań w różnych dziedzinach. Stąd obok prac poświęconych klasycznym zastosowaniom w zarządzaniu i sterowaniu produkcją przedstawiane są w trakcie konferencji  rezultaty wykorzystania metodologii procesów dyskretnych w robotyce, sterowaniu procesami dyskretno-ciągłymi, bioinformatyce, biologii systemów, energetyce, projektowaniu systemów inteligentnych.