• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Terminy

Ze względu na liczne prośby termin zgłoszenia uczestnictwa i przesłania referatów został przedłużony do dnia  31.05.2018
Referaty prosimy wysyłać na adres: jolanta.krystek@polsl.pl

Publikacje

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną wydrukowane w książce. Wskazane przez recenzentów referaty będą rekomendowane do wydania (w j. angielskim) w:

 • Archives of Control Sciences (lista filadelfijska)
 • Bulletin of the Polish Academy of Sciences(lista filadelfijska)
 • Management and Production Engineering Review (lista MNiSzW)

Zachęcamy również do wygłaszania referatów w oparciu o opublikowane  już wcześniej artykuły.


Pliki z szablonami  dla dwóch najbardziej popularnych programów edytorsko-tekstowych (Word i LaTex) zostały przygotowane przez Organizatorów.
Wzór szablonu można pobrać ze strony internetowej kkapd w zakładce Pliki do pobrania.

W przypadku jakichkolwiek problemów albo niejasności prosimy o kontakt: jolanta.krystek@polsl.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1450 zł. 

Objętość referatu: do 8 stron - przekroczenie dopuszczalne,

ale podnosi opłatę konferencyjną o kwotę 35 zł/stronę.


W ramach kosztu, organizatorzy zapewniają:

 • zakwaterowanie
 • wyżywienie
 • udział w imprezach towarzyszących konferencji
 • materiały konferencyjne
 • koszty organizacyjne
 • obsługę techniczną.


 Prosimy o dokonanie wpłaty do dnia 30.06.2018
na konto Politechniki Śląskiej:
ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice
 Nr 60 1050 1230-1000 0002 0211 3056

z dopiskiem: KKAPD 2018 - nazwisko i imię uczestnika


Adres organizatora:
Politechnika Śląska, Instytut Automatyki
ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
tel: (0-32) 237-15-39, 237-21-66
fax. (0-32) 237-21-27
e-mail: jolanta.krystek@polsl.pl