• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

TOM II 2016

AUTOMATYZACJA
PROCESÓW DYSKRETNYCH
Teoria i zastosowania


Tom II

Pod redakcją
Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek

Gliwice 2016


TOM II 2016/2

RECENZENCI
Zbigniew Banaszak
Jerzy Baranowski
Wojciech Bożejko
Bogusław Cyganek
Piotr Formanowicz
Krzysztof Fujarewicz
Adam Gałuszka
Joanna Józefowska
Krzysztof Kalinowski
Marek Kubale
Ryszard Leniowski
Piotr Łebkowski
Andrzej Materka
Wojciech Mitkowski
Robert Musioł
Henryk Palus
Tadeusz Sawik
Bożena Skołud
Czesław Smutnicki
Jarosław Śmieja
Andrzej Świerniak
Jerzy Świder
Zbigniew Świder
Eugeniusz Toczyłowski
Konrad Wala
Mieczysław Wodecki
Mirosław Zaborowski

REDAKCJA TECHNICZNA
Jolanta Krystek


Materiały wydrukowano na podstawie tekstów dostarczonych przez Autorów

Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego
ul. Pszczyńska 44, 44-100 Gliwice
tel. 32 729 80 97 tel. kom. 506 132 960
fax 32 729 85 49
www.pkjs.com.pl; www.pkjs.pl
Druk: Zakłady Graficzne Politechniki Śląskiej

ISBN 978-83-62652-78-5

Copyright by Politechnika Śląska, Instytut Automatyki
Printed in Poland
Gliwice 2016
Spis treści


1.   Wprowadzenie 5
2.
Bil P., Kała S., Gajda K., Skonieczna M., Rzeszowska-Wolny J.
7
3. Blokus A., Krawczyk H. 15
4. Bogusławska P., Formanowicz D., Formanowicz P. Hamowanie procesów w opartych na sieciach Petriego modelach systemów technicznych oraz biologicznych 31
5. Chmielewska K., Formanowicz D., Formanowicz P. Modelowanie i analiza uszkodzeń śródbłonka za pomocą sieci Petriego  41
6. Dziadek B., Kuczyński P., Mamla P., Sieracki A., Świeszek P., Choiński D., Jakuszewski R., Krauze P., Wiora A. Zastosowanie bieżącej analizy pomiarów spektrofotometrycznych dla celów sterowania 57
7. Formanowicz P. Kombinatoryczne aspekty analizy t-niezmienników w modelach systemów biologicznych opartych na sieciach Petriego  65
8. Hejmo T., Poterała A., Hudy D., Skonieczna M., Rzeszowska-Wolny J. Ekspresja syntaz tlenku azotu i oksydaz  NADPH w komórkach napromienionych 77
9. Hetmańczyk M., Świder J. Analysis of the condition of a car damper ? identification of the parameters of diagnostic premises  87
10. Hetmańczyk M., Świder J. Analysis of the condition of car dampers on the basis of identification of the parameters of FFT spectrums 103
11. Ilewicz W. Korekcja temperaturowa wskazań 3-osiowych czujników przyspieszenia w modułach IMU 115
12. Jaskot K., Prężyna P. Eksperymentalna platforma mobilna ze sterownikiem myRIO 123
13. Kała S., Gajda K., Hudy D., Bil P., Rzeszowska-Wolny J. Obserwacja aktywności proliferacyjnej komórek za pomocą cytometrii przepływowej 131
14. Kardyńska M., Śmieja J. Analiza wrażliwości modeli szlaków sygnałowych zbudowanych na podstawie pomiarów w dyskretnych chwilach czasu 139
15. Kasprzyk J., Budzan S., Rzepecki J., Marek R., Krauze P. Vibration control in semi-active suspension system of the experimental off - road vehicle using information about road roughness 147
16. Kozyra A., Skrzypczyk K., Stangrecki Ł., Robak Ł., Skapczyk L., Stebel K., Przybyła M., Opuchlik M Autonomiczny mobilny system pomiarowy do pomiarów fizykochemicznych wód powierzchniowych ?rozbudowa i testy systemu 155
17. Pacholczyk M. Finite absorbing Markov chain as a model of protein-ligand interaction 163
18. Poterała A., Hudy D., Gajda K., Hejmo T., Skonieczna M., Rzeszowska-Wolny J. Rola reaktywnych form tlenu w regulacji cyklu komórkowego po promieniowaniu jonizującym 171
19. Radlak K., Frąckiewicz M., Palus H., Smołka B. Automated finger joint synovitis localisation in ultraso und images 179
20. Radom M., Olszak J., Formanowicz P. Metody analizy modeli systemów biologicznych opartych na czasowych sieciach Petriego 189
21. Rżosińska K., Formanowicz D., Formanowicz P. Ilościowy model procesu różnicowania makrofagów oparty na sieciach Petriego 205
22. Skrzypczyk K. Sterowanie wspomagające nawigację pojazdów w dynamicznym środowisku uwzględniające niepewność predykcji stanu otoczenia 217
23. Wencel K., Babiarz A. Projekt rozproszonego sterowania platformą mobilną 227
24. Życzkowski M. Efektywna metoda wyznaczania trasy statków żaglowych 235
Grafika losowa

16.jpg