• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
XX Jubileuszowa KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYZACJI PROCESÓW DYSKRETNYCH
ZAKOPANE,   21-24 września 2016


TOM I 2016

AUTOMATYZACJA
PROCESÓW DYSKRETNYCH
Teoria i zastosowania


Tom I

Pod redakcją
Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek

Gliwice 2016


TOM I 2016/2

RECENZENCI
Zbigniew Banaszak
Jerzy Baranowski
Wojciech Bożejko
Bogusław Cyganek
Piotr Formanowicz
Krzysztof Fujarewicz
Adam Gałuszka
Joanna Józefowska
Krzysztof Kalinowski
Marek Kubale
Ryszard Leniowski
Piotr Łebkowski
Andrzej Materka
Wojciech Mitkowski
Robert Musioł
Henryk Palus
Tadeusz Sawik
Bożena Skołud
Czesław Smutnicki
Jarosław Śmieja
Andrzej Świerniak
Jerzy Świder
Zbigniew Świder
Eugeniusz Toczyłowski
Konrad Wala
Mieczysław Wodecki
Mirosław Zaborowski

REDAKCJA TECHNICZNA
Jolanta Krystek


Materiały wydrukowano na podstawie tekstów dostarczonych przez Autorów

Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego
ul. Pszczyńska 44, 44-100 Gliwice
tel. 32 729 80 97 tel. kom. 506 132 960
fax 32 729 85 49
www.pkjs.com.pl; www.pkjs.pl
Druk: Zakłady Graficzne Politechniki Śląskiej

ISBN 978-83-62652-78-5

Copyright by Politechnika Śląska, Instytut Automatyki
Printed in Poland
Gliwice 2016
Spis treści


1.   Wprowadzenie 5
2. Alszer S., Krystek J. Modelowanie elastycznego systemu produkcyjnego w systemie SCADA 7
3. Babiarz A., Czornik A., Klamka J., Niezabitowski M. Wpływ niedokładności parametrycznych na wykładniki Lapunowa dyskretnego układu liniowego o zmiennych współczynnikach 19
4.  Bocewicz G., Banaszak Z., Wójcik R. Redukcja kongestii w sieciach transportowych o strukturze fraktalnej  27
5.  Bożejko W., Gnatowski A., Idzikowski R., Wodecki M. Algorytm wielomianowy dla cyklicznego problemu przydziału operacji w dwumaszynowym gnieździe  41
6.  Bożejko W., Pempera J., Wodecki M. Szybki algorytm rozwiązywania cyklicznego problemu gniazdowego  49
7.  Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M. Równoległe wyznaczanie wzorców w rozwiązywaniu cyklicznego problemu przepływowego z przezbrojeniami  57
8.  Brodny J., Alszer S., Krystek J., Duda S. Analiza dostępności wybranych maszyn górniczych  65
9.  Gałuszka A., Krystek J., Świerniak A., Hejczyk T. Projektowanie modułu bezpieczeństwa i komfortu w kolejowym ruchu pasażerskim jako zadanie wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej  75
10.  Hojda M. Optymalizacja przesunięć czasowych w harmonogramach przejazdów kolejowych i zamknięć torowych  83
11. Klimek M., Łebkowski P. Harmonogramowanie wsteczne dla projektu rozliczanego etapowo 93
12. Koryl M. Resources-based concept of computation for enterprise software 113
13. Koryl M., Mazur D. Emergentne systemy sterowania przepływem pracy 121
14. Krawczyk H., Nykiel M. Optymalizacja współpracy urządzenia mobilnego i chmury obliczeniowej dla efektywnego wykonania złożonych aplikacji interaktywnych 133
15. Krystek J., Ilewicz W., Jagodziński M., Kocot A., Ochodek G., Czech P., Rozmus M., Klimas P. MODESP ? modułowy, dydaktyczny elastyczny system produkcyjny 149
16. Kubale M. Szeregowanie identycznych zadań na czterech procesorach jednorodnych z dwudzielnymi grafami konfliktów 163
17. Magiera M. Hierarchiczna metoda planowania przepływów wielowariantowych produktów przez linie produkcyjne 171
18. Makuchowski M. Operator krzyżowania GOX dla problemu komiwojażera 185
19. Matusiak W., Witkowski T. Zastosowanie algorytmu immunologicznego do optymalizacji harmonogramu produkcyjnego 193
20. Mika M., Belter B. Problem szeregowania zadań transmisji w wirtualnych centrach danych z kryterium energetycznym ? model matematyczny 203
21. Mitkowski W., Bauer W., Zagórowska M. Discrete-time feedback stabilization 213
22. Modliński P., Witkowski T. Rozwiązanie elastycznego problemu gniazdowego z wykorzystaniem uogólnionego przeszukiwania zachłannego jako przykład problemu online 225
23. Olszak J., Pietruczuk J., Formanowicz P. Szeregowanie semi-wznawialnych zadań na jednej maszynie z okresami niedostępności 233
24. Pempera J. Dokładny algorytm blokowy dla problemu RPQ z brakiem przestoju maszyny 241
25. Prus A., Pieńkosz K. Szeregowanie zadań częściowo podzielnych na procesorach równoległych 249
26. Primke T. Two heuristic algorithms for scheduling tasks in projects 257
27. Rozmus M., Ilewicz W., Krystek J. Modyfikacja algorytmu obsługi magazynu karuzelowego na stanowisku elastycznego systemu produkcyjnego 267
28. Różycki R., Waligóra G., Węglarz J. Modele wykonywania zadań obliczeniowych w energooszczędnych systemach komputerowych 279
29. Skołud B., Krenczyk D., Kalinowski K. Modelowanie wielkoskalowe systemów współbieżnych procesów cyklicznych 287
30. Zaborowski M. Obiekty realizacyjne w systemach sterowania procesami przedsiębiorstw 295
Grafika losowa

07.jpg