• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zgłoszenie uczestnika XXII KKAPD 2020XXII KRAJOWA KONFERANCJA AUTOMATYZACJI PROCESÓW DYSKRETNYCH
Zakopane, 16-19 września 2020DANE UCZESTNIKA
imię:   
nazwisko:   
stopień naukowy:   
promotor: 
pole obowiązkowe dla doktorantów
 
telefon:   
e-mail:   
DANE INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ
nazwa instytucji:   
ulica/nr domu:   
kod pocztowy:   
miasto:   
telefon:   
NIP:   
REFERAT
tytuł referatu:   
Proszę o przesłanie korespondencji na adres domowy:

ulica/nr domu:   
kod pocztowy:   
miasto:   
UWAGI
uwagi: