• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zgłoszenie uczestnika XXII KKAPD 2020 - weryfikacja
XXII KRAJOWA KONFERANCJA AUTOMATYZACJI PROCESÓW DYSKRETNYCH
Zakopane, 21-24 września 2022{ ?>
DANE UCZESTNIKA
imie:    brak danej
nazwisko:    brak danej
stopień naukowy:    brak danej
promotor: 
pole obowiązkowe dla doktorantów
  brak promotora
telefon:    brak danej
e-mail:    brak danej
DANE INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ
nazwa instytucji:    brak danej
ulica/nr domu:    brak danej
kod pocztowy:    brak danej
miasto:    brak danej
telefon:    brak danej
NIP:    brak danej
ŚCIEŻKA UCZESTNICTWA
ścieżka ???:   nie wybrano ścieżki uczestnictwa
UWAGI
uwagi:   

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Politechnikę Śląską w celu rejestracji uczestnictwa w XXII KKAPD 2022, komunikowania się z uczestnikami w celach organizacyjnych
oraz udokumentowania przebiegu wydarzenia.

Przyciskiem "zatwierdź" dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby XXII KKAPD 2022

nie wszystkie pola zostały uzupełnione


Grafika losowa

01.jpg