• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Spis treści
Program konferencji
Ramowy harmonogram konferencji
CZWARTEK, 22 września 2022
PIĄTEK, 23 września 2022
SOBOTA, 24 września 2022
Wszystkie strony
PIĄTEK, 23 września 2022
program szczegółowy
sala A sala B
900 - 1045 Obrady
Przewodniczący: Krzysztof Pieńkosz
Obrady
Przewodniczący: Krzysztof Fujarewicz
900 - 920 Olczyk A., Gałuszka A.:
Wpływ modeli grafowych na czas wyszukiwania połączeń w sieci komunikacji miejskiej
Ługowska M., Pacholczyk M.:
PDBrt: baza danych kompleksów biomolekularnych z wyznaczonym czasem rezydencji lek-cel molekularny
920 - 940 Glodek Ł, Bysko Sz., Nocoń W.:
Nowe technologie symulacji odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0
Gdowska K., Kapłan R., Łebkowski P., Książek R.:
Planning non-pharmaceutical activities as part of a pandemic strategy
940 - 1000 Probierz E., Bartosiak N., Wojnar M., Skowroński K., Gałuszka A., Grzejszczak T.:
Zastosowanie metod Tiny-Ml do rozpozna-wania twarzy w robotyce społecznej z wykorzystaniem robotów OhBot
Gdowska K., Kapłan R., Łebkowski P., Książek R.:
DEA-based methodology for assessing the efficacy of national strategies against COVID-19
1000 - 1020 Grzejszczak T., Bartosiak N., Wojnar M., Skowroński K., Probierz E.:
Regulacja pozycji robota społecznego w sprzężeniu zwrotnym z systemem wizyjnym
Krawczyk H, Orzechowski P.: Inteligentne zarządzanie usługami chmurowymi
1020 - 1040 przerwa na kawę
sala A
1040 - 1200 Obrady
Przewodniczący: Marek Szczepański
1040 - 1100 Bal A., Palus H.: Korekcja winietowania obrazów cyfrowych z wykorzystaniem modelu SNILP
1100 - 1120 Frąckiewicz M., Palus H., Szolc G.: Poprawiony wskaźnik SPSIM do oceny jakości obrazów
1120 - 1140 Ilewicz W., Bereska D.: Wybór optymalnego punktu czasowego rekalibracji czujnika termowizyjnego
1140 - 1200 Palus H., Frąckiewicz M., Mandrella A.: Szybka kwantyzacja barwy poprzez klasteryzację metodą k-średnich na wybranych próbkach obrazu
1230 - 1330 obiad
1400 - 1830 wycieczka turystyczno-krajoznawcza
1830 biesiada regionalna (Karczma „Biały Potok”, Droga do Białego 7)


Grafika losowa

16.jpg