• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zgłoszenie uczestnika XXII KKAPD 2020 - weryfikacja
XXII KRAJOWA KONFERANCJA AUTOMATYZACJI PROCESÓW DYSKRETNYCH
Zakopane, 16-19 września 2020DANE UCZESTNIKA
imie:    brak danej
nazwisko:    brak danej
stopień naukowy:    brak danej
promotor: 
pole obowiązkowe dla doktorantów
  brak promotora
telefon:    brak danej
e-mail:    brak danej
DANE INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ
nazwa instytucji:    brak danej
ulica/nr domu:    brak danej
kod pocztowy:    brak danej
miasto:    brak danej
telefon:    brak danej
NIP:    brak danej
REFERAT
tytuł referatu:    brak danej
UWAGI
uwagi:   

Jednocześnie oświadczam, że znam Regulamin Uczestnictwa w XXII KKAPD 2020 i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w XXII KKAPD 2020.

Wciskając "zatwierdź" dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby XXII KKAPD 2020, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883. Podane dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Zapewniamy Cię o pełnym prawie do wglądu w nie oraz możliwości ich poprawiania.

nie wszystkie pola zostały uzupełnione