• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Terminy

Na pełne teksty referatów oczekujemy do dnia   15.05.2020
W odpowiedzi na liczne zapytania informujemy o przedłużeniu terminu nadsyłania pełnych tekstów artykułów do 31 maja 2020r.
Możliwe jest również ustalenie późniejszego terminu nadesłania artykułu po indywidualnym kontakcie z Organizatorem.
Referaty prosimy wysyłać na adres:  jolanta.krystek@polsl.pl

Zgłoszenie uczestnictwa

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia do Listy Uczestników wykorzystując formularz zgłoszeniowy - Zgłoszenie uczestnictwa

Publikacje

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną wydrukowane w książce. Wskazane przez recenzentów referaty będą rekomendowane do wydania (w j. angielskim) w:

  • Archives of Control Sciences
  • Bulletin of the Polish Academy of Sciences
  • Management and Production Engineering Review

Zachęcamy również do wygłaszania referatów w oparciu o opublikowane  już wcześniej artykuły.


Pliki z szablonami  dla dwóch najbardziej popularnych programów edytorsko-tekstowych (Word i LaTex) zostały przygotowane przez Organizatorów.
Wzór szablonu można pobrać ze strony internetowej konferencji - Pliki do pobrania.

W przypadku jakichkolwiek problemów albo niejasności prosimy o kontakt: jolanta.krystek@polsl.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1560 zł. 


W ramach kosztu, organizatorzy zapewniają:

  • zakwaterowanie
  • wyżywienie
  • udział w imprezach towarzyszących konferencji
  • materiały konferencyjne
  • obsługę techniczną.


 Prosimy o dokonanie wpłaty do dnia 30.06.2020
na konto Politechniki Śląskiej:
ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice
 Nr 60 1050 1230-1000 0002 0211 3056

z dopiskiem: KKAPD 2020 - nazwisko i imię uczestnika


Adres organizatora:
Politechnika Śląska, Instytut Automatyki
ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
tel: (0-32) 237-15-39, 237-21-66
fax. (0-32) 237-21-27
e-mail: jolanta.krystek@polsl.pl

http://kkapd.pl